E-Board ve E-Brick ile yeni seçenekler

Yazıldığı tarih 07/05/2012

E-Board ZERO

Vandersanden, E-Board ZERO ile iki ayrý yeniliði birleþtirdi. "Kendin yap" kitinin taban kýsmý yine ayný. Ancak, özel olarak adapte edilmiþ bu yalýtým panelleriyle kolayca, modern, sýk, derzsiz görünüme sahip, iyi yalýtýlmýþ yeni bir cephe yaratabilirsiniz.

Karma örgülü E-Brick

Karma örgülü E-Brick, yeni bir E-Brick çeþididir. Adýndan da belli olduðu gibi, bu cephe çözümünde belirli bir örgü deseni ayýrt edemezsiniz. Çünkü farklý uzunluklarda kýlýcýna kaplama tuðlalarý kullanýlýr.