6/12: Zemin seviyesi altında nem geçirmez bir tabaka hazırlanması

Zemin seviyesi altında nem geçirmez bir tabaka hazırlanması

İlk sırayı tuğlaların üst kısmını alta getirerek örünüz.  Derz genişliğini koruyunuz, böylece tabandaki düzensizlikleri dengeleyebilirsiniz. Zemin seviyesi altındaki tuğla sırası ile bunun üstündeki sıra arasına nem geçirmez bir folyo yerleştiriniz. Böylece nem artışını engellersiniz. Burada ince bir derz elde etmek için bu folyoyu polimer yapıştırıcı ile yapıştırmanızı tavsiye ederiz. Nem geçirmez folyo altına suya dayanıklı izolasyon malzemesi (örn. XPS) yerleştiriniz. 

» 7. ipucuna gidin: Düşey nem bariyeri eklenmesi