1/7: Sýralarýn boyutunu belirleyin

Sýralarýn boyutunu belirleyin

Teslim edilen kılıcına kaplama tuğlalarının ortalama yüksekliğini belirleyiniz. Bunun için 10 kılıcına kaplama tuğlasını üst üste koyup toplam yüksekliği ölçünüz ve 10'a bölünüz. Kaplama kalınlığını bulduğunuz sayı bazında belirleyebilirsiniz. Hassas bir sonuç için duvarcı ipi çekiniz.

» 2. ipucuna gidin: Duvara bir hazýr yapýþtýrýcý sürün