6/7: Kaplama tuðlalarýnýn derz dolgusunu yapýn

Kaplama tuðlalarýnýn derz dolgusunu yapýn

Fazlalık beton yapıştırıcısını dikkatlice kazıyarak çıkarınız ve sonra duvara normal derz harcını uygulayınız. Gerekirse önce renk katalogundan belirleme yapınız; çünkü renk, sonucu büyük oranda etkilemektedir.

» 7. ipucuna gidin: Fýrçayla harcýn fazlasýný alýn