Tuğla yüzeylerinin harmanlanması

Dış duvarda estetik olmayan renk farklılıklarını önlemek için ve uyumlu renk düzeni sağlamak için, 4-5 farklı paketten tuğlaları karıştırmanızı öneririz. Her pakette, şemada gösterildiği gibi, tuğlaları çapraz olarak çıkarınız.