5/7: Her kaplama tuðla sýrasýnýn iç köþelerle birleþimini bir saðdan bir soldan olacak þekilde deðiþtirerek yapýn

Her kaplama tuðla sýrasýnýn iç köþelerle birleþimini bir saðdan bir soldan olacak þekilde deðiþtirerek yapýn

İç köşelerdeki tuğlaların birbirini düzenli olarak arka arkaya izlemesini sağlayınız. Böylece bozuk, düşey derzler yerine mükemmel bir tuğla bağlantısı elde edersiniz.

» 6. ipucuna gidin: Kaplama tuðlalarýnýn derz dolgusunu yapýn