NOSTALJİK CEPHE TUĞLALARI İÇİN MODERN TEKNİK
09/10/2015

Haberlere genel bakış

Geri kazanılan tuğlalar ve alternatifler 
Geri kazanılan tuğlaların canlı karakteri genelde belli konut tipleri için mükemmel derecede uygundur. Burada tuğlalar konutların yıkımından geri kazanılabilir, ama genelde "kullanılmış" görünüme sahip yeni üretilen cephe tuğlalarından söz edilebilir. Müşteri veya mimar, değişik nedenlerle yeni varyantı tercih edebilir. Bunun fiyatı çok daha avantajlıdır, bulunabilirliği garanti edilebilir ve daha da önemlisi bu tür cephe tuğlalarının kalitesi üretici tarafından garanti edilir.

Perdahlanmışa karşı eskitilmiş
En bilinen teknik, tuğlaların perdahlanmasıdır. Tekniğe verilen addan da anlaşılacağı gibi pişirilmiş cephe tuğlaları bir tamburdan geçirilir. Bu süreçte tuğlalar birbirine çarpar ve "zarar görür", sonuçta kırılmış köşeler ve kenarlar oluşur. Bunların arasına çimento harcı püskürtülerek tuğla yüzeyi ekstra aşınmış görünüm kazanır. Tüm bilinen tuğla üreticileri ürün çeşitlerinde perdahlanmış bir grup bulundururlar. Vandersanden Group'un bu konuda farklı bir yaklaşımı vardır. Biz perdahlamayız, eskitiriz. Arada ne fark var düşünebilirsiniz. Ama önemli bir değişiklik vardır.

Nostaljik prosedürün avantajları
Vandersanden Group,  üretim sürecindeki perdah-prosedürünü bünyesine katmış ve otomatize etmiştir. Pişirilmiş tuğlaları perdahlamayız, ama fırına sürülmek üzere hazır bulunan pişirilmemiş tuğlaları perdahlarız. Bunun önemli avantajları vardır. Pişirilmemiş tuğlalar henüz sert değildir. Perdahlama sırasında köşeler ve kenarlar birbirine çarpmaz, önceden çatlatılır ve yuvarlatılır. Ayrıca çimento harcı, pişirme süreci boyunca tuğla yüzeyinde pişirilir. (yuvarlatılan köşelerde bile). Sonuç, daha doğal görünen ve kullanılmış bir tuğlaya benzeyen eskitilmiş cephe tuğlalarıdır. Bu grup, kendisine uygun "Nostalji" adını taşımaktadır.

Patent ve sertifikasyon
Bu eskitme tekniği için Vandersanden Group, bir patent almıştır. Böylece buluşumuz koruma altına alınmıştır ve başka biri bunu kopya edemez. Mimar veya müşteri için de bu kalite konusunda ekstra garanti anlamına gelmektedir. Çünkü eskitme fabrika sürecinde olduğundan, eskitilmiş cephe tuğlalarımız için diğer tüm ürünlerle aynı olan kalite normları geçerlidir. Benor veya CE gibi genel geçerli kalite normları çerçevesinde aynı şekilde test edilir ve onaylanır. Geri kazanılan tuğlaların mükemmel görünümü, bununla birlikte yeni tuğla kalitesinin garantisi. Yani avantajdan başka bir şey değil.