En sürdürülebilir cephe ürünleri olarak görülen ahşap, tuğla ve taş
07/07/2014

Haberlere genel bakış

European Architectural Barometer (Avrupa Mimari Barometresi)

Her üç ayda bir Arch-Vision Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Polanya’daki 1600 mimar arasında anket düzenlemektedir. Uluslararası bir araştırma olan European Architectural Barometer, 2013 sonunda “sürdürülebilirlik” temasını işlemiştir. Mimarlara en çok ve en az sürdürülebilir cephe malzemeleri/ürünleri sorulduğunda en sürdürülebilir olarak genellikle 3 malzeme öne çıkmıştır: tuğla, ahşap ve taş.

Sürdürülebilirlik imajı önemlidir

Araştırma, mimarların tuğlanın sürdürülebilirliği hakkında neredeyse hiç tereddüt etmediklerini göstermiştir. Özellikle Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda ve Belçika’da tuğla sürdürülebilir imajı ile birlikte anılmaktadır. Ahşap için aynısı söylenememektedir: Fransa, Hollanda ve Belçika’da mimarların bu konuda kesin bir fikri olmadığı görülmektedir. Bu ülkelerde ahşap hem en çok hem de en az sürdürülebilir malzeme olarak düşünülmektedir.

Sürdürülebilirlik öneminin gittikçe arttığı bir sektörde bir ürünün imajı önemlidir. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir ürünler söz konusu olduğunda, özellikle mimarların üçte ikisinden fazlasının proaktif olduğu bir yerde. Bir ürün ne kadar uzun süre en az sürdürülebilir olarak görülürse, imajını iyileştirmesi o kadar uzun sürmektedir.

Kaynak: Arch-Vision