2/7: Duvara bir hazýr yapýþtýrýcý sürün

Duvara bir hazýr yapýþtýrýcý sürün

Vandersanden Group, C2TE sınıfı elastik ve buzlanmaya dayanıklı beton yapıştırıcısı kullanımını tavsiye etmektedir. Üretici, ürünün CE EN 12004’e uygun olduğunu gösterebilir.

Benzeri beton yapıştırıcıları beton veya tuğla duvarlarda kılıcına kaplama tuğlalarının uygulanmasına uygundur. Ahşap veya metal gibi diğer materyallerden yapılmış duvarlar için uyarlanmış bir beton yapıştırıcısının kullanılması gerekebilir. Daha detaylı bilgi için beton yapıştırıcı üreticisine başvurabilirsiniz. Beton yapıştırıcısını hazırlarken (su miktarı, karıştırma prosedürü) harç üreticisinin talimatlarına aynen uyunuz.

» 3. ipucuna gidin: Yapýþtýrýcýyý kaplama tuðlalarýnýn arkasýna da sürün